TOUR XEM WORLD CUP TẠI NGA 2018 24/01/2018
Liên hệ để biết lịch trình cụ thể và giá tốt nhất chỉ có tại Vietnamresorts.vn

Facebook: https://www.facebook.com/www.vietnamresorts.vn/
Email: sd1@vietnamresorts.vn
Telephone number: 0912.88.99.22 ( Mr. Đăng)

 

 

 

 

12/06- 18/06

(VÒNG LOẠI BẢNG B)

NGÀY1:12/06/18

 

HÀ NỘI – MOSCOW

 

 

NGÀY2:13/06/18

 

MOSCOW-ST. PETERSBURG

 

 

NGÀY 3:14/06/18

 

ST. PETERSBURG

 

 

NGÀY 4:15/06/18

 

ST. PETERSBURG

 

NGÀY 5:16/06/18

 

ST. PETERSBURG

 

NGÀY 6:17/06/18

ST. PETERSBURG - MOSCOW– Hà Nội

 

 

 

19/06- 25/06/18

(VÒNG LOẠI BẢNG E)

NGÀY 1:12/07/18

 

HÀ NỘI – MOSCOW

 

NGÀY 213/07/18

ST. PETERSBURG

NGÀY 3:14/07/18

ST. PETERSBURG

NGÀY 4:15/07/18

 

ST. PETERSBURG - MOSCOW

NGÀY 5:16/07/18

 

MOSCOW

NGÀY 6:17/07/18

MOSCOW– Hà Nội

 

 

28/06- 04/07/18

(NHẤT A –NHÌ B)

 

NGÀY 1:28/06/18

 

HÀ NỘI – MOSCOW

 

NGÀY 2:29/06/18

ST. PETERSBURG

NGÀY 3:30/06/18

 

ST. PETERSBURG

NGÀY 4:01/07/18

ST.PETERSBURG - MOSCOW

NGÀY 5:02/07/18

 

MOSCOW

NGÀY 6:03/07/18

MOSCOW– Hà Nội

 

 

07/07- 13/07/18

(BÁN KẾT 2)

 

NGÀY 1:07/07/18

 

HÀ NỘI – MOSCOW

 

NGÀY 2:08/07/18

ST. PETERSBURG

NGÀY 3:09/07/18

ST. PETERSBURG

NGÀY 4:10/07/18

ST. PETERSBURG - MOSCOW

NGÀY 5:11/07/18

MOSCOW

NGÀY 6:12/07/18

 

MOSCOW– Hà Nội

 

 

 

12/07- 18/07/18

(TRANH GIẢI BA VÀ CHUNG KẾT)

 

NGÀY 1:12/07/18

 

HÀ NỘI – MOSCOW

 

NGÀY 2:13/07/18

 

ST. PETERSBURG

 

NGÀY 3:14/07/18

 

ST. PETERSBURG

 

NGÀY 4:15/07/18

 

ST. PETERSBURG - MOSCOW

 

NGÀY 5:16/07/18

 

MOSCOW

 

NGÀY 6:17/07/18

MOSCOW– Hà Nội

 

 

 

Bạn có thể thích

Tải ứng dụng Mobile!

Ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ tất cả các yêu cầu đặt phòng của bạn: Các kênh thanh toán an toàn, quy trình đặt phòng 4 bước dễ dàng và thiết kế thân thiện với người dùng.