Bảng giá Vinpearl toàn hệ thống 2019 09/10/2018
Bảng giá Vinpearl toàn hệ thống 2019

 

1/ VINPEARL CONDOTEL RIVERFRONT ĐÀ NẴNG(Áp dụng cho Thị trường Nội Địa có hiệu lực từ ngày ký Phụ lục này đến hết 30/11/2019)

a/ Mùa vụ

Thị trường Thấp điểm Cao điểm Đỉnh điểm
Thị trường Nội Địa 01.12-23.12.18
25.12-28.12.18
02.01-03.02.19
11.02-26.04.19
02.05-24.05.19
16.08-30.11.19
25.05-15.08.19 24.12.18
29.12-31.12.18
01.01.19
04.02-10.02.19
27.04-01.05.19

(*) Yêu cầu ở tối thiểu 2 đêm liên tục trong giai đoạn đỉnh điểm

b/ Giá phòng

Đơn giá 1000 VNĐ/1 phòng/1 đêm

Loại phòng Giá
cho số
người
lớn
Tối đa số
lượng người
trong phòng
Thấp điểm Cao điểm Đỉnh điểm
BB BBV RO BB BBV RO BB BBV RO
Studio Suite 2

4 người

(3A1C, 2A2C)

2.700 3.150 2.300 3.250 3.750 2.850 3.800 4.250 3.400
Executive Suite 2

4 người

(3A1C, 2A2C)

3.250 3.750 2.850 3.900 4.350 3.500 4.350 4.850 3.950
Executive Suite River View 2

4 người

(3A1C, 2A2C)

4.050 4.550 3.650 4.700 5.150 4.300 5.150 5.650 4.750

c/ Phụ thu thêm người

Đơn giá 1000 VNĐ/1 khách/1 đêm

Thêm người Áp dụng ở Khách sạn
BB BBV RO
Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ 1.200 1.450 950
Người lớn (từ 12 tuổi) không giường phụ N/A N/A N/A
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 350 650 250
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 800 1.100 700
Trẻ em (dưới 4 tuổi) chung giường Miễn phí Miễn phí Miễn phí

d/ Dịch vụ gia tăng 

Đơn giá 1000 VNĐ/1 khách/1 bữa

Dịch vụ gia tăng Giá công bố
Người lớn Trẻ em
Ăn sáng buffet 350 200

e/ Phụ thu ăn tối Gala

Đơn giá 1000 VNĐ/1 khách/1 bữa

Độ tuổi 24/12 - Gói BB-RO 31/12 - Gói BB-RO
Người lớn (từ 12 tuổi) 2.100 2.850
Trẻ em (4-12 tuổi) 1.020 1.450
Trẻ em (dưới 4 tuổi) Miễn phí Miễn phí

 

2/ VINPEARL DISCOVERY 1 NHA TRANG(Áp dụng cho thị trường Nội Địa có hiệu lực từ ngày ký Phụ lục này đến hết 30/11/2019)

a/ Mùa vụ

Giống mục 1.a

b/ Giá phòng

Đơn giá 1000 VNĐ/1 phòng/1 đêm

Loại phòng Giá
cho
số
người
lớn
Tối đa
số
lượng
người
trong
phòng
Thấp điểm Cao điểm Đỉnh điểm
BB BBV FBV BB BBV FBV BB BBV FBV
Deluxe Room 2 4 người
(2A2C,
3A1C)
2.400 2.850 4.400 3,000 3,500 5,000 3,800 4,300 5,800
Deluxe Ocean
View
2 4 người
(2A2C,
3A1C)
2.700 3.150 4.700 3,300 3,800 5,300 4,100 4,600 6,100
Executive Suite 2 4 người
(2A2C,
3A1C)
3.200 3.650 5.200 3,800 4,300 5,800 4,600 5,100 6,600
Family Suite 4 8 người
(4A4C,
6A2C)
4.250 5.200 8.250 4,850 5,800 8,850 5,650 6,600 9,650
Villa 2-Bedroom 4

8 người

(4A4C)

4,950 5,900 8,950 5,550 6,500 9,550 6,350 7,300 10,350
Villa 3-Bedroom 6 12
người
(6A6C)
7,500 8,950 13,500 8,100 9,550 14,100 8,900 10,350 14,900
Villa 3-Bedroom
Beach/ Ocean
6 12
người
(6A6C)
8,300 9,750 14,300 8,900 10,350 14,900 9,700 11,150 15,700
Villa 4-Bedroom 8 16
người
(8A8C)
10,050 12,000 18,050 10,650 12,600 18,650 11,450 13,400 19,450
Villa 4-Bedroom
Beach/ Ocean
8 16
người
(8A8C)
11,250 13,200 19,250 11,850 13,800 19,850 12,650 14,600 20,650

c/ Phụ thu 

Đơn giá 1000 VNĐ/1 khách/1 đêm

Thêm người Áp dụng cho phòng khách sạn Áp dụng cho villa
BB BBV FBV BB BBV FBV
Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ 1.200 1.450 2.350 N/A N/A N/A
Người lớn (từ 12 tuổi) không giường phụ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 350 650 1.100 350 650 1.100
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 800 1.100 1.550 N/A N/A N/A
Trẻ em (dưới 4 tuổi) chung giường Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí

d/ Dịch vụ gia tăng

Đơn giá 1000 VNĐ/1 khách/1 bữa

Dịch vụ gia tăng Giá công bố
Người lớn(A) Trẻ em(C)
Ăn sáng buffet 450 250
Ăn trưa buffet 500 250
Ăn tối buffet 700 350

e/ Phụ thu ăn tối Gala

Đơn giá 1000 VNĐ/1 khách/1 bữa

Độ tuổi 24/12 - Gói BB 24/12. Gói FB 31/12 - Gói BB 31/12. Gói FB
Người lớn (từ 12 tuổi) 2,100 1.850 2.850 2.450
Trẻ em (4-12 tuổi) 1.050 900 1.450 1.200
Trẻ em (dưới 4 tuổi) Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí

 

3/ VINPEARL DISCOVERY 2 NHA TRANG (Áp dụng cho Thị trường Nội địa có hiệu lực từ ngày ký Phụ lục này đến hết 30/11/2019)

a/ Mùa vụ

Giống mục I.a

b/ Giá phòng

Đơn giá 1000 VNĐ/1 phòng/1 đêm

Loại phòng Giá
cho số
người
lớn
Tối đa số
lượng
người
trong
phòng
Thấp điểm Cao điểm Đỉnh điểm
BB BBV FBV BB BBV FBV BB BBV FBV
Villa 2-Bedroom 4

8 người

(4A4C)

4,950 5,900 8,950 5,550 6,500 9,550 6,350 7,300 10,350
Villa 3-Bedroom 6

12 người

(6A6C)

7,500 8,950 13,500 8,100 9,550 14,100 8,900 10,350 14,900
Villa 3-Bedroom
Beach/ Ocean
6

12 người

(6A6C)

8,300 9,750 14,300 8,900 10,350 14,900 9,700 11,150 15,700
Villa 4-Bedroom 8 16 người
(8A8C)
10,050 12,000 18,050 10,650 12,600 18,650 11,450 13,400 19,450
Villa 4-Bedroom
Beach/ Ocean
8 16 người
(8A8C)
11,250 13,200 19,250 11,850 13,800 19,850 12,650 14,600 20,650

c/ Phụ thu 

Đơn giá 1000 VNĐ/1 khách/1 đêm

Thêm người Áp dụng cho villa
BB BBV FBV
Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ N/A N/A N/A
Người lớn (từ 12 tuổi) không giường phụ N/A N/A N/A
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ  350 650 1.100
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ N/A N/A N/A
Trẻ em (dưới 4 tuổi) chung giường Miễn phí Miễn phí Miễn phí

d/ Dịch vụ gia tăng

Giống mục 2.d

e/ Phụ thu ăn tối Gala

Giống mục 2.e

 

4/ VINPEARL DISCOVERY CỬA HỘI (Áp dụng cho Thị trường Nội Địa có hiệu lực từ ngày ký Phụ lục này đến hết 30/11/2019)

a/ Mùa vụ

Thị trường Thấp điểm Cao điểm Đỉnh điểm
Thị trường Nội Địa 16.08-31.08.18;
04.09-31.12.18;
01.01-26.04.19;
02.05-24.05.19;
16.08-30.08.19;
03.09-30.11.19
25.05-15.08.19 01.09-03.09.2018;
27.04-01.05.19;
31.08-02.09.2019

b/ Giá phòng

Đơn giá 1000 VNĐ/1 phòng/1 đêm

Loại phòng Giá
cho số
người
lớn
Tối đa số
lượng
người
trong
phòng
Thấp điểm Cao điểm Cao điểm cuối tuần Đỉnh điểm
BB FB BB FB BB FB BB FB
Deluxe Room 2

4 người (3A1C,

2A2C)

1,150 2,700 2,350 3,900 2,850 4,350 3,050 4,600
Deluxe Room
Ocean View
2

4 người (3A1C,

2A2C)

1,350 2,850 2,600 4,100 3,050 4,600 3,250 4,750
Junior Suite  2

4 người (3A1C,

2A2C)

1,550 3,100 2,750 4,300 3,250 4,750 3,450 5,000
Senior Suite 2

4 người (3A1C,

2A2C)

1,950 3,500 3,150   4,700 3,650 5,150 3,850 5,400
2-bedroom Villa
Ocean View
4 8 người (4A4C) 3,150 6,200 4,350 7,450 4,850 7,900 5,050 8,100
4-bedroom Villa
Ocean View
8

16 người

(8A8C)

5,150 11,250 6,350 12,450 6,850 12,950 7,050 13,100

c/ Phụ thu 

Đơn giá 1000 VNĐ/1 khách/1 đêm

Thêm người Áp dụng cho khách sạn Áp dụng cho villa
BB FB BB FB
Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ 1.200 2.050 N/A N/A
Người lớn (từ 12 tuổi) không giường phụ N/A N/A N/A N/A
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 350 800 350 800
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 800 1.250 N/A N/A
Trẻ em (dưới 4 tuổi) chung giường Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí

d/ Dịch vụ gia tăng

Giống mục 2.d

e/ Phụ thu ăn tối Gala

Giống mục 2.e

 

5/ VINPEARL DISCOVERY HÀ TĨNH (Áp dụng cho Thị trường Nội Địa có hiệu lực từ ngày ký Phụ lục này đến hết 30/11/2019)

a/ Mùa vụ

Giống mục 4.a

b/ Giá phòng

Đơn giá 1000 VNĐ/1 phòng/1 đêm

Loại phòng Giá
cho
số
người
lớn
Tối đa số
lượng
người
trong
phòng
Thấp điểm Cao điểm Đỉnh điểm
BB BBW FBW BB BBW FBW BB BBW FBW
2-bedroom Villa
Ocean View
4

8 người

(4A4C)

2,550 3,000 6,000 4,850 5,250 8,300 6,000 6,400 9,400
3-bedroom Villa
Ocean View
6

12 người

(6A6C)

4,550 5,150 9,750 6,850 7,450 12,000 8,000 8,600 13,150
4-bedroom Villa
Ocean View
8

16 người

(8A8C)

6,550 7,400 13,450 8,850 9,650 15,700 10,000 10,800 16,850

c/ Phụ thu 

Đơn giá 1000 VNĐ/1 khách/1 đêm

Thêm người Áp dụng cho villa
BB BBW FBW
Người lớn (từ 12 tuổi) có giường phụ N/A N/A N/A
Người lớn (từ 12 tuổi) không giường phụ N/A N/A N/A
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ  350 450 900
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ N/A N/A N/A
Trẻ em (dưới 4 tuổi) chung giường Miễn phí Miễn phí Miễn phí


d/ Dịch vụ gia tăng

Giống mục 2.d

e/ Phụ thu ăn tối Gala

Giống mục 2.e

 

6/ VINPEARL CONDOTEL BEACHFRONT NHA TRANG (Áp dụng cho thị trường Nội Địa có hiệu lực từ ngày ký Phụ lục này đến hết 30/11/2019)

a/ Mùa vụ

Giống mục 1.a

b/ Giá phòng

Đơn giá 1000 VNĐ/1 phòng/1 đêm

Loại phòng Giá
cho số
người
lớn
Tối đa số lượng
người trong
phòng
Thấp điểm Cao điểm Đỉnh điểm
BB BBV RO BB BBV RO BB BBV RO
Studio 2

4 người

(3A1C, 2A2C)

2,450 2,950 2,050 3,050 3,550 2,650 3,550 4,050 3,150
Studio Ocean 2

4 người

(3A1C, 2A2C)

2,850 3,350 2,450 3,450 3,900 3,050 3,950 4,450 3,550
Grand Studio
Ocean View
2

4 người

(3A1C, 2A2C)

3,250 3,750 2,850 3,850 4,300 3,450 4,350 4,850 3,950
2-Bedroom Ocean
View
4

8 người

(4A4C)

4,450 5,400 3,650 5,050 6,000 4,250 5,550 6,550 4,750
Grand 2-Bedroom
Ocean View
4

8 người

(4A4C, 5A3C)

4,850 5,800 4,050 5,450 6,400 4,650 5,950 6,950 5,150

c/ Phụ thu thêm người

Giống mục 1.c

d/ dịch vụ gia tăng

Giống mục 1.d

e/ Phụ thu ăn tối Gala

Giống mục 1.e

 

7/ VINPEARL CONDOTEL EMPIRE NHA TRANG (Áp dụng cho thị trường Nội Địa có hiệu lực từ ngày ký Phụ lục này đến hết 30/11/2019)

a/ Mùa vụ

Giống mục 1.a

b/ Giá phòng

Đơn giá 1000 VNĐ/1 phòng/1 đêm

Loại phòng Giá
cho số
người
lớn
Tối đa số
lượng người
trong phòng
Thấp điểm Cao điểm Đỉnh điểm
BB BBV RO BB BBV RO BB BBV RO
Studio Suite 2

4 người

(2A2C)

2,200 2,700 1,800 2,800 3,250 2,400 3,300 3,800 2,900
One - bedroom
Deluxe Suite
2

4 người

(2A2C)

2,800 3,300 2,400 3,400 3,900 3,000 3,900 4,400 3,550
Two - bedroom
Executive Suite
4

8 người

(4A4C)

4,200 5,150 3,400 4,800 5,750 4,000 5,300 6,250 4,500

c/ Phụ thu thêm người

Đơn giá 1000 VNĐ/1 khách/1 đêm

Thêm người Áp dụng ở Khách sạn
BB BBV RO
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 350 650 250
Trẻ em (dưới 4 tuổi) chung giường Miễn phí Miễn phí Miễn phí

d/ dịch vụ gia tăng

Giống mục 1.d

e/ Phụ thu ăn tối Gala

Giống mục 1.e

 

8/ VINPEARL DISCOVERY 1 PHÚ QUỐC (Áp dụng cho thị trường Nội Địa, có hiệu lực từ ngày ký Phụ lục này đến hết 30/11/2019)

a/ Mùa vụ

Thị trường Chuyển mùa Mùa cao điểm Mùa đỉnh điểm
Thị trường nội địa 02.05 - 30.09.19 01.12 - 23.12.18; 25.12 - 28.12.18
02.01 - 03.02.19; 11.02 - 26.04.19
01.10 - 30.11.19
24.12.18; 29.12 - 31.12.18
01.01.19; 04.02 - 10.02.19
27.04 - 01.05.19

b/ Giá phòng

Đơn giá 1000 VNĐ/1 phòng/1 đêm

Loại phòng Giá
cho
số
người
lớn
Tối đa số
lượng
người
trong
phòng
Chuyển mùa Mùa cao điểm Mùa đỉnh điểm
BB BBVS FBVS BB BBVS FBVS BB BBVS FBVS
Villa 2 Bedroom 4

8 người

(4A, 4C)

5,250 6,600 9,650 5,550 6,900 9,950 6,350 7,700 10,750
Villa 2 Bedroom
ocean view
4

8 người

(4A, 4C)

6,050 7,400 10,450 6,350 7,700 10,750 7,150 8,500 11,550
Villa 3 Bedroom 6

12 người

(6A, 6C)

7,800 9,850 14,400 8,100 10,150 14,700 8,900 10,950 15,500
Villa 3 Bedroom
ocean view
6

12 người

(6A, 6C)

8,600 10,650 15,200 8,900 10,950 15,500 9,700 11,750 16,300
Villa 4 Bedroom 8

16 người

(8A, 8C)

10,350 13,100 19,150 10,650 13,400 19,450 11,450 14,200 20,250
Villa 4 Bedroom
ocean view
8

16 người

(8A, 8C)

11,550 14,300 20,350 11,850 14,600 20,650 12,650 15,400 21,450

c/ Phụ thu thêm người

Đơn giá 1000 VNĐ/1 khách/1 đêm

Thêm người Áp dụng ở Villa
BB BBVS FBVS
Người lớn (từ 12 tuổi) không giường phụ N/A N/A N/A
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 350 650 1.100
Trẻ em (dưới 4 tuổi) chung giường Miễn phí Miễn phí Miễn phí

d/ dịch vụ gia tăng

Giống mục 2.d

e/ Phụ thu ăn tối Gala

Giống mục 2.e

 

Tải ứng dụng Mobile!

Ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ tất cả các yêu cầu đặt phòng của bạn: Các kênh thanh toán an toàn, quy trình đặt phòng 4 bước dễ dàng và thiết kế thân thiện với người dùng.