BẢNG GIÁ VINPEARL TOÀN HỆ THỐNG 2018 10/05/2018
ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

1/ “Giá Phòng Tối Thiểu” hay “Giá MIN” là mức giá phòng thấp nhất mà Đại Lý và các Đại Lý Thứ Cấp của Đại Lý được phép chào và bán cho Khách Lẻ và được quy định cụ thể tại Phụ lục 1 của Hợp Đồng. 

2/ “Bed & Breakfast” hay “BB” là yêu cầu đặt phòng kèm theo 01 bữa ăn sáng cho ngày lưu trú.

3/ “Full-board” hay “FB” là yêu cầu đặt phòng kèm theo 03 bữa ăn: ăn sáng, ăn trưa, ăn tối (ăn tối ngày đến, ăn sáng và trưa ngày trả phòng).

4/ “Bed and Breakfast with Vinpearl Land” hay “BBV” là yêu cầu đặt phòng kèm theo 01 bữa sáng/01 đêm lưu trú và vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land dành cho 02 người lớn/1 phòng/1 đêm lưu trú.

5/ “Bed and Breakfast with Vinpearl Land and Vinpearl Safari” hay “BBVS” là yêu cầu đặt phòng kèm theo 01 bữa sáng/01 đêm lưu trú, vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land dành cho 02 người lớn/1 phòng và vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Safari dành cho 02 người lớn/1 phòng/1 đêm lưu trú.

6/ “Bed and Breakfast with Water Park” hay “BBW” là yêu cầu đặt phòng kèm theo 01 bữa sáng/01 đêm lưu trú, vui chơi không giới hạn tại Water Park dành cho 02 người lớn/1 phòng/1 đêm lưu trú.

7/ “Full-board with Vinpearl Land” hay “FBV” là yêu cầu đặt phòng kèm theo 03 bữa ăn/01 đêm lưu trú bao gồm bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land dành cho 02 người lớn/1 phòng/1 đêm lưu trú (ăn tối ngày đến, ăn sáng và trưa ngày trả phòng).

8/ “Full-board with Vinpearl Land and Vinpearl Safari” hay “FBVS” là yêu cầu đặt phòng kèm theo 03 bữa ăn/01 đêm lưu trú bao gồm bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land dành cho 02 người lớn/1 phòng/1 đêmlưu trú (ăn tối ngày đến, ăn sáng và trưa ngày trả phòng).

9/ “Full-board with Water Park” hay “FBW” là yêu cầu đặt phòng kèm theo 03 bữa ăn/01 đêm lưu trú bao gồm bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, vui chơi không giới hạn tại Water Park dành cho 02 người lớn/1 phòng/1 đêm lưu trú

10/ “Cuối tuần” là các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần;

11/ “Giữa tuần” là các ngày khác trong tuần trừ ngày thứ 6 và thứ 7.

ĐIỀU 6. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIÁ PHÒNG VÀ HẠN MỨC NỢ

1/ Giá phòng trong Hợp Đồng bao gồm:

a.  Miễn phí Internet trong tất cả các loại phòng.

b. Số lượng Khách tối đa trên một phòng được áp dụng như sau:

+ 04 người (03 người lớn & 01 trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi/ 02 người lớn & 02 trẻ em 2 đến dưới 12 tuổi).

+ Mỗi phòng chỉ được đặt thêm 01 giường phụ.

+ Trong trường hợp có 02 trẻ em từ 04 đến dưới 12 tuổi/ phòng sẽ bắt buộc phải đặt thêm 01 giường phụ.

+ Số lượng Khách tối đa cho 01 phòng tại biệt thự (villa) được áp dụng như sau:

+ 02 người lớn và 02 trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi trên một phòng tại Biệt thự (villa);

+ Để đảm bảo tính tiện nghi, thoải mái, Vinpearl không áp dụng kê giường phụ trong biệt thự (villa) trừ Villa 01 phòng ngủ tại Vinpearl Nha Trang Luxury: số lượng người tối đa và giường phụ tại Vinpearl Luxury Nha Trang như phòng Khách Sạn quy định tại Điều 6.1.b nêu trên.

d. Khách Sạn cung cấp cũi em bé miễn phí theo yêu cầu của Khách.

2/  Áp dụng giá phòng, các dịch vụ cộng thêm và phụ thu:

a. Giá phòng quy định của Hợp Đồng này chỉ áp dụng cho 02 người lớn mỗi phòng ngủ Khách Sạn hoặc mỗi phòng ngủ trong Villa.

b. Yêu cầu đặt phòng thêm người thứ 3 và phụ phí được tính theo quy định tại Phụ lục 1 của Hợp Đồng.

c. Giá phòng chỉ được áp dụng cho Khách đặt trước thông qua Đại Lý và được thanh toán bởi Đại Lý. Nếu Khách tự thanh toán, giá phòng niêm yết tại Khách Sạn sẽ được áp dụng. 

d. Bữa ăn không nằm trong giá phòng sẽ tính theo giá công bố của Khách Sạn tại thời điểm sử dụng Dịch Vụ. Phụ thu Gala dinner.

Vinpearl Cửa Hội Resort and Villas và Vinpearl Cần Thơ Hotel trong năm 2018 như sau:

Ngày áp dụng: Từ ngày 26/4/2018 đến 30/11/2018, hoặc đến khi có Thông báo tiếp theo

           1/ Bảng giá áp dụng điều chỉnh tại Vinpearl Cửa Hội Resort and Villas:

-          Điều chỉnh tăng giá Cuối tuần cao điểm: tăng 300,000đ/ Phòng so với giá cũ

-          Điều chỉnh tăng giá Đỉnh điểm: tăng 500,000/ phòng so với giá cũ

-          Chi tiết Giá các loại phòng có thay đổi dưới đây: (Các giai đoạn thấp điểm, cao điểm
còn lại không thay đổi)

           2/ Bảng giá áp dụng điều chỉnh tại Vinpearl Cần Thơ Hotel:

-          Điều chỉnh tăng giá Cuối tuần T6, T7: tăng 300,000đ/ Phòng so với giá cũ

-          Điều chỉnh tăng giá Đỉnh điểm: tăng 500,000/ phòng so với giá cũ

-          Chi tiết Giá các loại phòng có thay đổi dưới đây: (Các giai đoạn còn lại không thay
đổi)

Tải ứng dụng Mobile!

Ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ tất cả các yêu cầu đặt phòng của bạn: Các kênh thanh toán an toàn, quy trình đặt phòng 4 bước dễ dàng và thiết kế thân thiện với người dùng.